vulgaris

Maldhy Bongers Klassiek Homeopaat

vulgaris

 

 

Datum praktijk gesloten


De praktijk is wegens vakantie gesloten van:
26 juli tot en met 19 augustus

Bij dringende zaken neem contact op met:
Klassiek Homeopaat: M.Kerremans
013-5722013
(gehele periode)

of
Klassiek Homeopaat: E.van Grinsven
013-5358164
(vanaf 5 augustus)

 

Ook is de praktijk gesloten wegens scholing op:
20 september tot en met 4 oktober
Bij dringende zaken: E.van Grinsven